Fotó: Unsplash.com
Vissza
  • 2023.04.05
  • Ayhan Gökhan

Versek húsvétra

Rendhagyó módon húsvétra nem könyveket, hanem verseket ajánl Ayhan Gökhan.

Életét adta értünk

Különleges, a gyerekirodalomtól némiképp elrugaszkodott összeállítás következik a húsvét hangulata és misztériuma átélhetősége kedvéért. Versválogatásomban az élet szent pillanata jelenik meg, amely a szentséghez és a titokhoz, a dolgok legbensőbb lényéhez értő gyermekek előtt sincs rejtve.  

Husvét Gökhan 2023-09
Unsplash.com
A Marosvásárhelyen élő költő, Markó Béla a húsvét legdrámaibb pontját, a keresztre feszítést ábrázolja szonettformában. A szonett, mint Jézus története, szabályt követ, rendje, koreográfiája van.  

Husvét Gökhan 2023-02
 

Markó Béla: Zaj

Tintoretto: Keresztrefeszítés,
1565, olaj, vászon, 535 x 1224 cm,
Scuola di San Rocco, Velence

Husvet Gokhan-01
Wikimedia Commons

Nem hallatszik ebben a hangzavarban
se jajgatás, se hörgés, se fohász,
hiszen mind tesznek-vesznek szakadatlan,
egyik a szerszámok közt kotorász, 

a másik káromkodva emeli
vagy húzza-vonja az elernyedt testet,
mert mást is meg kell még feszíteni,
amíg lemegy a nap, s kit felszegeztek, 

az rendben van már, nincs vele dolog,
de most még mindegyik sürög-forog,
és nem is lenne jó, ha vége lenne,

a siratóknak is jut egy kevés,
már-már kiporciózott szenvedés,
hogy alig néz fel egy is a keresztre. 

Visky András Elefánt című, 1995-ös és máig egyetlen gyerekkönyve nem tartalmaz húsvéti verset, ezért a választás a Nevezd csak szeretetnek című kötetre esett. A vers, mint Júdás szomorú története, magáért beszél, új nézőpontból láthatunk rá a történetre, a dolog kifordított oldalára.

Husvét Gökhan 2023-01
 

Visky András: A szikárius Júdás búcsúlevele

Azon az éjszakán, amikor a Názáretit elárultam,

ő vette a kenyeret, hálaimát mondott, majd megtörte

és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem,

amely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én

emlékezetemre.

A vacsora végén fölemelte a poharat, és ezt mondta:

ez az én vérem, az új szövetség jele, amelyet tiérettetek

ontanak ki; emlékezzetek rám, valahányszor bort isztok.

Szavaiból megértettem, hogy nem én árultam el őt,

hanem ő engem, de ezt már nem sikerült értésére adnom.

Előtte indulok a halálba, elsőként akarom üdvözölni

a túloldalon.

Husvét Gökhan 2023-07
Máriával kezdődött minden. Ő a középpont. Az anya. Az önfeláldozás. A tragikus sorsú, kiváló költő Hervay Gizellánál aligha tudta bárki jobban, milyen az, mikor egy anya elveszíti a gyermekét. Aki Hervay gyerekkönyvére kíváncsi, neki ajánljuk a Kobak könyvét.

Husvét Gökhan 2023-03
Hervay Gizella: Pietà

Mária voltam, Mária,

Jézus voltál ölemben.

Tested soványodott,

szájad keskenyedett,

tekinteted távolodott.

Jézus voltál ölemben,

Mária voltam, Mária.

Sajgó Szabolcs jezsuita atya és költő írása figyelmeztetés: ne siessünk. Jézus úton van, alászállt a poklokra. Nem feledkezett meg rólunk. Jön, érkezik, mint a Rómába ment harangok. 

Husvét Gökhan 2023-04
wikipedia.org
Sajgó Szabolcs: Péntek este

lehull a röppenő kéz

elhallgatnak a talpak


és lecsukódnak a szemek

és bezárulnak a fülek

és a nyelv még egyszer megvonaglik


egy ajtó nyitásra vár

valaki kerülgeti szíved


és befészkeled magad sebeibe

és kiállsz oldalából mint a lándzsa

és szög leszel lábaiban


elvérzik kereszteden

mért vársz már ma harsonákat

ma még csak péntek este

Fenyvesi Orsolya írása nem kifejezetten húsvéti szöveg, titokzatosságáért esett rá a választás: segíti a lelki felkészülést, az elmélyülést az ünnephez.

Husvét Gökhan 2023-06
facebook.com/fenyvesiorsolya

Fenyvesi Orsolya: Labirintus

Te vagy önmagad
emberáldozata, a sziklák
megőriznék szent állataidat,
de szent állataid a sziklák
árnyékait lelegelik.

Mindenki sziklaként ébred,
hiába a Nap fényének labirintusa.

Körről körre vándorolt,
termeket vájt vízbe, kőbe, semmibe,
termeket vájt a húsba.
Soha el nem szakadt, molekuláris kígyó,
hány kijárata van?

És hány titokzatossága van egyetlen sémának?
Az egyenes vonal bonyolultságának
a felegyenesedéstől a magzati pózig?
Nem lehet téged elfelejteni.

Nem lehet letörölni a képeket,
melyek fellelhetők minden időben és helyen,
ezért formálsz szavakat vágyaidból,
amíg hiányodat is kivájja a Nap.

És mire a nap végére érsz,
gondolataidat áramkörökbe rejted,
és kövekkel a zsebedben fekszel le aludni.

„Harmadnapon feltámadt, az Írások szerint”, ahogyan Pál apostol írja a korintusiaknak írt levélben. Lanczkor Gábor emmausi útra reflektáló verse egyszerre humoros és felemelő.

Husvét Gökhan 2023-05
 

Lanczkor Gábor: Caravaggio: Az emmausi vacsora

Szakáll nélkül egész más jelleget kapott a feje.
Olyannyira más arca lett, 

akár az anyanyelvem, hogy egy ideje
csak írom-olvasom és nem beszélem. Nincs árnyéka,

hová vetődni tudna, nincs helye
az árnyéknak. Nincsen a föld.

Már elkeveredett
a földdel, hogy meghalt a test és sírba

tették. És hogy feltámadt, nem ismerte föl a két hülye
az úton Emmaus felé. Beszélt, beszélt nekik. Arámiul.

Lukács görögül írta meg; az asztalnál a gesztusról ismerték föl. Melynek az ereje
változatlan maradt. Megáldotta, megtörte,
eléjük tette.

Husvét Gökhan 2023-08
Unsplash.com
 

Tavaly jelent meg Lackfi János Igaz mese a húsvétról című könyve, érdemes elolvasni Poós Zoltán ajánlóját a kötetről

ITT pedig egy összeállítást olvashattok húsvéti témájú korábban megjelent kötetekről

Ayhan Gökhan