Vissza
  • 2021.12.08
  • Szokács Eszter

„Szóból hang, hangból szó”

A Vadlazac2 idei utolsó workshopjáról írt beszámolót Szokács Eszter.

A Vadlazac-sorozat utolsó idei programján a zene és a ritmus kapcsolatát járták körül az előadók a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az ünnepre és a költészetre is ráhangolódtak a résztvevők: zenéltek, énekeltek, varázsszövegeket ritmizáltak.

Vadlazac dec 3 2021-09

Szokás szerint Harmath Artemisz vezette fel a Vadlazac idei utolsó programját, amelyen a zene felől közelítették meg az olvasóvá nevelést, az este két előadója, Paár Julcsi és Miklya Zsolt pedig alaposan összehangolták a műhelymunkát.

Szóból hang – hangból szó

Paár Julcsi először is beszélt egy kicsit a zene fogalmáról, amelyet az ember már a kezdetektől fogva önkifejezésre használt, hiszen általa azok a belső tartalmak kerülnek a felszínre, amelyeket nem tudott verbalizálni. Beszélt hanglégkörről, a bennünket körülvevő zajok sokaságáról, amelyek a külső és a magunk keltette zajokból állnak, amelyekkel ha elkezdünk a motívumok szintjén játszani, és struktúrába rendezzük őket, mindjárt zenét kapunk. Például az iskolába utazás során is rengeteg zajt hallunk, amelyekből aztán egy kis szimfóniát is létre lehet hozni a gyerekekkel.

Hogyan lesz a sokféle hangból zene?

Vadlazac dec 3 2021-01

Természetesen az, hogy a sokféle hangot betereljük a zene kategóriájába, tudást, rálátást, zenei írási-olvasási készséget igényel és persze nyitottságot a zenei rögtönzésre. A zene rendkívül sok összetevőből áll: a hang akkor születik meg, ha van csend. A ritmus a hang és a csönd váltakozását az idő tengelyére illeszti, a dinamika pedig a térbe helyezi el, és árnyalja a hangkompozíciót. Ez műfajtól függetlenül mindenféle zenére igaz, terápiás folyamatokban ezekkel az elemekkel dolgoznak.

Apró alkotói folyamatok

Vadlazac dec 3 2021-05

Paár Julcsi Daniel Stern amerikai pszichiáter kutatását idézte, amely szerint az ember fejlett érzékelési metódussal születik, és az őt ért információkat azonnal elkezdi integrálni, elkezdi a saját belső világát kontúrozni, majd elemekre bontva felépíteni. Vagyis ez a szemlélet azt állítja, hogy amint megszületünk, egyfajta alkotási folyamatba csöppenünk: a minket érő ingerekből elkezdjük önmagunkat megalkotni. Ez nagyon fontos tézis, mert az alkotás, ami az ember legalapvetőbb működése, reflexszerű berendeződése, igen távol esik a mai kor emberétől, holott minden társas helyzetben alkotói folyamatokat végzünk.

Testi-lelki élmény

Vadlazac dec 3 2021-06

Azért nagyon hatásos a gyerekeknél a komplex aktív zenei tevékenység, mert a közös zenélés során létrejön egy közös fókusz, a résztvevők önkéntelenül is elkezdenek egymásra figyelni. Ráadásul a hangszerek használata segíti a finommotorika fejlődését, hangképző szerveink, beszédhangunk egészséges használata fejleszti az önkifejezést. A beszéddel, az énekléssel és a hangszerhasználattal kialakul egyfajta testtudatélmény, az együtt zenélők között létrejön egy megosztott affektív állapot, olyan testi-lelki összehangolódás, amit nehezen tudunk más tevékenységekkel elérni.

Szótagok és nyomatékok

Vadlazac dec 3 2021-08

Miklya Zsolt a ritmikai alapokat különböző ritmusjátékokkal mutatta be, a résztvevők együtt mondták a gyakorlatokat, vagy éppen ütötték az ütemeket, így a ritmus maga egészen testközelivé vált.

A különböző nyomatéktípusokat vizsgálva, először nyelvünk legelemibb ritmusegysége, a szótag került górcső alá. Minden szótag csúcsa a magánhangzó, amelyhez mássalhangzók kapcsolódnak, a szótagok pedig lehetnek hosszúak vagy rövidek, így ez alapján szótagidő-nyomatékról beszélhetünk. Ugyanakkor nemcsak a hosszúságát érzékeljük a szótagnak, hanem mondhatjuk halkabban, erősebben. Megnyomjuk azt a szótagot, amelyet hangsúlyosnak szánunk, ez pedig a hangerősség-nyomaték, vagyis a hangsúly. A hangmagasság is olyan hatás, amellyel a hangzást erősítjük vagy gyengítjük, ez a hangmagasság-nyomaték. Amikor pedig a szóban, szóösszetételben vagy egy mondatban visszatérő elemként jelennek meg bizonyos hangok, akkor azok is nyomatékot kapnak, ami a hangminőség-nyomaték.

Vadlazac dec 3 2021-08

Ezután a különböző ritmuselveket vették át az egybegyűltek, és mindjárt saját maguk is tapasztalhatták a különféle ritmusokat: a szólamnyomatékos (hangsúlyos verselés), a mondathanglejtéses, a szótagmérő (időmértékes verselés) és a hangmegfeleléses ritmuselvet.

Szólt verkliként a trocheus, ügyesen illeszkedtek a hangsúlyos és az időmértékes ritmusok, de lüktető jambusok és pergő daktilusok is belengték a termet. Miklya Zsolt pedig elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a játékot, mert a nyelvünkben ez a négy nyomatékképző mechanizmus együtt működik, egyszerre van jelen.

Rumbatök és égzengés

Vadlazac dec 3 2021-06

Míg a résztvevők a szünetben a télikertben gyűjtöttek erőt a műhelymunkához a frissítőkből, a két előadó telepakolt egy asztalkát kisebb hangszerekkel, hangzó tárgyakkal: csengőkkel, csörgődobokkal, kis xilofonokkal, rumbatökkel, valamint egy csodálatos hengerrel, amely vagy az oroszlánüvöltés, vagy a dörgő vihar hangját keltette, kinek-kinek ízlése és füle szerint. A pihenő után a műhelymunkák következtek, amelyek során kisebb csoportokban dolgoztak a résztvevők, s a munka meglehetősen zajosra és vidámra sikeredett.

Ritmusos ráolvasók

Vadlazac dec 3 2021-10

Paár Julcsi az adventi időszak népszokásait felidézve – amelyekben hangsúlyos szerepet kaptak a ritmusos mondókák, ráolvasások, rigmusok – cetliket osztott ki, ezeken a Borbála- és a Luca-naphoz kötődő termékenységfokozó, varázsló, sötétséget elűző értelmes vagy éppen halandzsaszövegek szerepeltek. Először mindenkinek magának kellett a saját szövegét ritmusként, zenei ívként formálgatnia, majd a csoporttal közösen előadni egy kis ritmikus művet, úgy, hogy minden mondóka egy szólamot alkosson. A mondókák és a ráolvasások együttes ritmizált előadása valahogy az eredetieknél is meggyőzőbben hatott.

Versek és hangszerek

Vadlazac dec 3 2021-03

Miklya Zsolt öt kortárs vers első sorát olvasta fel a műhelyen részt vevőknek, akiknek ez alapján kellett kiválasztaniuk azt a verset, amelyet aztán a csoporttal különböző hangszerek segítségével ritmizáltak. Meg kellett figyelni a szöveg ritmusalkotó tényezőit, és a szöveget megvizsgálva kellett kitalálni, hogy milyen hangkompozíciót lehet létrehozni a versből, ezután pedig hangszereket választani. Ezt a feladatot bónuszként Paár Julcsi és Miklya Zsolt is elvégezte.

A ráadás ráadásaként Paár Julcsi még megénekeltette a társaságot: egy gyönyörű karácsonyi dalt hozott, A szeleknek élénk szárnyán címmel. Ezzel a rögtönzött ünnepi hangversennyel ért véget a Vadlazac idei programsorozata, amely a tervek szerint jövőre már vidékre is ellátogat.

 

Szokács Eszter

Fotók: Beliczay László