Fotó: Bach Máté
Vissza
  • 2023.05.26
  • MeseCentrum

Kortárs irodalom az iskolában? – Mit és hogyan?

Beszámoló az első akkreditált Vadlazac-képzésről

A MeseCentrum beszámolója.

Az első akkreditált képzés krónikája

Az IGYIC-MeseCentrum a PIM épületében megtartotta az első harmincórás akkreditált tanártovábbképzést a Vadlazac keretében.

Mivel vonható be a digitális bennszülött, az alfa nemzedék és a még fiatalabb korosztályt képviselő diák a magyarórán a négy fal között? Úgy sejtem, nem csak a tanárok érzékelik a kihívást a kérdésben. Mivel tehát? Elsősorban jó kortárs szövegekkel vagy összművészeti szemléletű, élményszerű módszerekkel. Hacsak lehetőség van rá, minél több órai helyszínváltoztatással. Ezt a választ adta az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum (IGYIC) a kérdésre, amelyet a Vadlazac-továbbképzése érkező pedagógusok bizonyára már sokszor feltettek magunkban, mire utazásra szánták el magukat, és a képzésre jelentkeztek.

Akkred-01

A Nemzeti Alaptanterv felsőben és középiskolában sajnos csak nyomokban tartalmaz 1970-es éveknél fiatalabb irodalmat

A tapasztalat pedig azt mutatja, odáig is kevesen jutnak el a hatalmas, kötelezően feldolgozandó adatmennyiségen keresztül. A hiányzó kortárs tananyaghoz, témákhoz, újabb műfajokhoz illeszthető módszertan pedig még pontszerűbb és rendszertelenebb. Egy-egy pedagógusoknak szóló kiadvány képviselte eddig, mint például a Kézifékes fordulást is tud című tanulmánygyűjtemény vagy A Fausttól a Szívlapátig – Kortárs könyvek a középiskolában (Tilos az Á Könyvek, 2019). Egészen frissen jelent meg Fenyő D. György Az irodalomtanítás módszertana című kétkötetes munkája (Tea Kiadó, 2023). (Erről ITT írtunk korábban – a szerk.)

Akkred-04

A kortárs irodalom az iskolában és azon túl címet viselő 30 órás pedagógustovábbképzés először valósult meg június 19–21. között mint a témával foglalkozó egyetlen, az Oktatási Hivatal által elfogadott, az Oktatási Hivatal PedAkkred-rendszeréből is hívható képzés a Petőfi Irodalmi Múzeum kinti és benti tereiben.

Akkred-02

Az előadók, dr. Gombos Péter és dr. Harmath Artemisz az IGYIC – MeseCentrum anyagait: cikkeket, oktatóvideókat, podcastokat felhasználva beszéltek nemcsak arról, hogy „mit?”, hanem a „hogyan?”-ról is.

Akkred-01

A Vadlazac három napján a nemzetközi próza sajátosságai, a kiskamaszokat izgató regénytípusok vagy a kortárs dalszöveg-elemzések ugyanúgy témáját képezték az oktatásnak, mint az olvasói paletta és a fiatalok olvasási szokásainak, információszerzésének változó irányai, valamint az arra adható válaszok.

Jó szövegek, módszertani tippek és a kortárs irodalom – különös tekintettel az ifjúságinak mondott irodalomra – rendszerezése adta a továbbképzés pilléreit.

Akkred-01

A résztvevők számos módszertani ötletet is kaptak, maguk készítettek telefonjaikkal Instagram-kompozíciókat a választott költeményekhez, megzenésített verset, slamet és kortárs popszámokat hallgattak és elemeztek. Megfogalmazhatták hiányosságaikat, és igényelhettek a tematikában nem szereplő előadást is kerekasztal-beszélgetés formájában. De sor került a verszene és előadásmód: a hangzó zene viszonyától függő prozódia vagy a fiúkat a 3–6. osztályban elérő érdektelenség és motiváció megtárgyalására is.

Akkred-04

Eszmecsere, ötletbörze egészítette ki az előadásokat, hiszen ahány gyakorlat, annyiféle megoldás születhet az olvasóvá nevelésre vagy az irodalomórák megszerettetésére, és itt nem csupán az előadók, hanem a résztvevők is megoszthatták egymással tapasztalataikat.

Akkred-05

Kutatásokból tudjuk, hogy a kortárs szöveg akár az ismerős világszemlélet, akár a kortársi nyelvhasználat okán lelkesít, és bejárat lehet az irodalom, a művészetek megkedveléséhez. Még olyan hatást is kiválthat, hogy rajta keresztül kortársnak érezzünk egy klasszikus szöveget.

Petőfi Sándor Ayhan Gökhan-05

Erre jó példa volt az ajánlott könyvlistából a nemrég megjelent Így él Petőfi könyv (Cerkabella, 2023) vagy a korábbi Lehetnék bárki (Tilos Az Á Könyvek, 2020) klasszikusokat alluzionáló magyar pop-dalszövegek. Körbejárva a „kortárs” és a „gyerekirodalom” fogalmainak egyáltalán nem evidens mibenlétét, jelentéseit, megfogalmazódott a jelenlévőkben: a jó szöveg adott pillanatban szinkron is diakron is – kortalan, vagyis az egész családhoz szóló all age irodalom.

Ugyanakkor az is jól látszik a diákok közt élő pedagógusok számára, amit az MTA-ELTE kutatása is megerősített (Molnár Gábor Tamás, Fejes Richárd: Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban, 2021), hogy a mai könyvek, művek és a digitális eszközök alkalmazása az irodalomórán elősegíti a tantárgyhoz való pozitív attitűd kialakulását.

Tilos az A Lehetnék bárki-02

A Vadlazac-képzés pontosan ezért tesz. A környezeti-szociális, benne az ember megváltozott észlelése, figyelemirányítása miatt manapság egyre élesebb generációs szakadékot kellene áthidalnunk tanár és diák, könyvtáros és diák között. Jó könyvekkel, színes médium-palettával, változatos módszerekkel, valamint nyitott, önfejlesztő tanárszemélyiségekkel ez sikerülhet.

(A képre kattintva megnyílik a lapozható galéria, ebben Bach Máté fotóit láthatjátok)

A rendszer minden eleme fontos és megbecsülendő, a hétvégén akár a Nyíregyházáról Budapestre utazó résztvevők maguk erre adtak példát. Nem tudom, mennyire fedi le ez a csoport az átlagot, akik érettségitételek javítása közben egy hosszú hétvégét szántak a kortárs irodalomra. Az viszont biztos, hogy a pedagógusbérből – ahogy egy résztvevő férfi tanár megfogalmazta – még havonta sem jut például a 3500–8000 forintos kortárs kötetek vásárlására. Abban maradtunk, hogy kortárs versek és dalszövegek mindig lapulnak majd a zsebükben, hiszen ez a rövidműfaj bármikor bevethető, és könnyű a törzsanyaghoz illeszteni a téma, az életérzés, a forma vagy a (változó) stílus kapcsán.

(A képre kattintva megnyílik a lapozható galéria, ebben Veress Gyöngyi fotóit láthatjátok)

Ősszel folytatjuk az akkreditációs képzést, a részletekkel idejében jelentkezünk!

MeseCentrum

Fotók: Bach Máté és Veress Gyöngyi