Óvodás

Illusztrált könyv

Uniszex

Vissza
  • 2022.10.04
  • Mizsur Dániel

Nem lehet elég korán kezdeni a sokféleség elfogadásának tanítását

Mizsur Dániel könyvajánlója.

Sokfélék és különbözők

2014-ben a Kolibri Kiadó jelentette meg Varró Dániel fordításában Shona Innes klinikai szakpszichológus három és hat év közötti gyermekeknek szóló kiadványait, olyanokat, mint például: Az internet olyan, mint a pocsolya vagy A játszótér olyan, mint a dzsungel.

Shona Innes Mizsur Dániel-04

Pár évvel később a Pagony Kiadó kezdte közreadni a szerző újabb könyveit, és már a címekből is látni, a módszer és a cél hasonló, mint az előző kiadások esetében: A rosszkedv olyan, mint egy felhő; A harag olyan, mint egy páncél; A barátság olyan, mint a libikóka; és A család olyan, mint egy süti. Ezekről a kiadványokról szól ez az írás.

Shona Innes Mizsur Dániel-03

Shona Innes Rét Viktória által fordított és Agócs Írisz jellegzetes, kiváló képeivel illusztrált könyvei harminc-harmincöt oldalas pszichológiai kiadványok, éppen akkora terjedelemmel, amennyi belefér az esti mesélés idejébe. Ez azt is jelenthetné, hogy Shona Innes és a Pagony kiadványai terjedelmüknél fogva egy estére szólnak csak,

de jó tudni: a gyerekkönyvek, főként ha érdekesek, bármilyen rövidek is, újra és újra előkerülnek – nem csak este.

Ugyanis olyan alapvető emberi érzelmekről és viszonyokról szólnak, mint a harag, a rosszkedv, a jókedv, a család vagy a barátság.

Ez a műfaj persze más, mint a hagyományos mese

Az érzelmekről nem egy történet tanulságán keresztül mond valamit, hanem – ha nem is teljesen direkt módon – egyenesen magukról az emóciókról beszélnek. Azért nem teljesen direkten, mert a gyerekeknek szóló pszichológiai indíttatású kiadványok, könyvek nem is beszélhetnek pszichológiai vonatkozású dolgokról szimbolika, metaforika, azaz kép és rajz vagy toposzok nélkül. Ebből származik a sorozat módszertani, egyben címadási szokása: a rosszkedv a felhős-borongós-esős időhöz kapcsolódik, a barátság libikókaként jelenik meg, a család sütiként, a harag pedig páncélként.

Shona Innes Mizsur Dániel-02

A kedv és az időjárás összekötése régi toposznak mondható, hiszen hogyan is tudnánk jobban beszélni egy gyereknek a kedvek, kedélyállapotok kusza sokféleségéről és átmeneteiről, mint az időjárás változékonyságának segítségével. A többi képzettársítás korántsem evidens és bevett. Érdemes kicsit közelebbről is megtekinteni őket, mert a kiadványsorozat módszertana is felsejlik a hasonlatok magyarázatai által.

Shona Innes Mizsur Dániel-02
Agócs Írisz: A rosszkedv olyan, mint egy felhő

A család egyrészt azért jelenhet meg sütiként, mert mindkettő sokféle összetevőből áll, de ami még fontosabb, az az összetevők helyes aránya, illetve hogy „[m]inden süti más és más”: szögletes, kerek, nagy, kicsi, cukrosabb, kevésbé édes, s ugyanígy nehéz találni két családot is, amely mindenben hasonlítana. A barátság azért mondható libikókának, mert mindkét fél kényes egyensúlya szükséges ahhoz, hogy fennmaradhasson, hogy mindenkinek ugyanolyan biztonságot, örömöt adhasson. A harag pedig a sokféle érzelem közül olyan, mint a páncél, mert hiába tűnik úgy, hogy megvéd minket, nehéz vele együtt élni.

Shona Innes Mizsur Dániel-01

Shona Innes pszichológiai módszertana és mondanivalója egyszerű, de a sok ezer éves emberi történelmen végigtekintve nem könnyű megérteni

Nem lehet elég korán kezdeni a sokféleség elfogadásának tanítását. Az érzelmek közül nemcsak a pozitívak, a naposak az elfogadhatók, hanem a borúsak is – sok esetben a rosszkedv miatt érzett bűntudat, a negatív érzelmek elfojtása is gátja a rosszkedv, esetleg a depresszió megszüntetésének.

Szél Dávid pszichológusnak, a sorozat szakmai lektorának utószava sokat segít, és jól visszhangozza Shona Innes mondanivalóját. A rosszkedv olyan, mint egy felhő utószavát például így zárja: „Egy a lényeg. Az érzés érvényes. A rosszkedv éppúgy, ahogy a jó.” Egyrészt ez az elfogadás, a sokféle és a különböző természetesként való tálalása köti össze Shona Innes könyveit. Mindez nemcsak az emberi érzelmekre vonatkozik, hanem magukra az emberekre, a családokra is.

Shona Innes valójában mind az egyéni, mind a társadalmi boldogulás alapvető módszertanát megmutatja

A berögzült társadalmi elvárások és normák is alakítják, hogyan érezzük magunkat. Ezek a kiadványok mindkét fajta rossz beidegződésen, az egyénin és a társadalmin is képesek segíteni. A rosszkedv, a barátságban és a családban beállt üzemzavarok vagy épp a kontrollálhatatlan düh is probléma, ugyanakkor normális jelenség Shona Innes szerint. Mindegyik kötet megoldást is kínál e gondokra: a megosztást és a kommunikációt.

Shona Innes mélyen hisz abban, hogy bármilyen probléma merüljön fel, a barátokkal, családtagokkal való megosztás, a problémák közlése, a kommunikáció enyhíti, sokszor meg is oldja a bajokat.

A rosszkedv olyan, mint egy felhő egyrészt az érzelmi tudatosságot erősíti: „Amikor már tudod, mi a gond, kitalálhatsz mindenféle megoldást, aztán kiválaszthatod, hogy melyik a legjobb, és megpróbálkozhatsz azzal.”

A gondterheltség és a depresszió, a negatív érzelmek felismerése mellett a segítségkérést, a beszélgetést javasolja megoldásul a szerző: „Van, aki elmondja az aggodalmait azoknak, akiket szeret. Ha valaki olyannal beszélsz a rosszkedvről, akivel jóban vagy, máris kevésbé lesz rossz a kedved. Ha valakivel beszélgetsz, könnyebben a helyükre kerülnek a gondolataid, és azt is jóleshet hallani, hogy minden rendben lesz.”

A legegyszerűbb megoldásnak tűnik ez, pedig nem az. Sok esetben épp a negatív érzelmek stigmatizáltsága akadályoz meg abban, hogy másokhoz fordulva segítséget kérjünk.

Shona Innes könyvei a gyerekeket tanítják érzelmi tudatosságra, segítségkérésre és kommunikációra, arra, hogy a bezárkózás ördögi kör, de nem csak a három és hat év közötti kicsikhez szólnak.

Ez a motiváció legerősebben A rosszkedv olyan, mint egy felhőben érzékelhető. Sőt, az inszomnia, a rosszkedv depresszióvá és szorongássá alakuló spirálja, a szomatizáció olyan témák, amelyek inkább a mesélő szülőket érinthetik. Ez a könyv tehát ugyanannyira szól a gyerekekhez, mint a felnőttekhez – ahogyan minden jó gyerekkönyv.

Shona Innes Mizsur Dániel-01
Agócs Írisz: A család olyan, mint egy süti

Hasonló mondható el a barátságról szóló A barátság olyan, mint a libikóka című kiadványról is

Shona Innes a baráti kapcsolat egyensúlyi helyzetét emeli ki. A „kibillent barátság”, a felborult egyensúly okát nehéz felismerni, visszabillenteni pedig még problémásabb.

Ezekre a gondokra hívja fel a szerző a figyelmet, hasonló megoldást javasolva, mint rosszkedv esetén: „Elmondhatod a barátodnak, hogy mi a bajod, és együtt megoldhatjátok a dolgot.” A szerző könyvei tehát a problémák elfogadtatásán („A barátság néha ilyen”; „Vannak csodálatos napok. Vannak nehéz napok”; „A süti nem mindig úgy sikerül, ahogy szeretnéd”; „Egy barátság lehet ilyen is, olyan is”) és az érzelmi tudatosság fejlesztésén túl megoldási javaslatokat is kínál, cseppet sem didaktikus módon.

A harag olyan, mint a páncél például légzőgyakorlatokat tartalmaz önmagunk megnyugtatására és a szorongás feloldására, A rosszkedv olyan, mint egy felhő pedig a meditáció alapjait mutatja be kedves, állatfigurás illusztrációkkal. Ezekhez az oldalakhoz mindenképp érdemes vissza-visszatérni. A szerző könyveiben az érzelmi tudatosság tehát összekapcsolódik a testi tudatossággal – nem is képzelhető el egyik a másik nélkül.

Shona Innes Mizsur Dániel-02
Agócs Írisz: A család olyan, mint egy süti

Shona Innes könyvei azáltal, hogy sokféleséget és a különbözőséget természetesként fogadtatják el, hogy a felmerülő problémákra megoldást is kínálnak a kommunikáció, a megosztás eszközével, sokat tehetnek a szorongást keltő normák és tabuk megtöréséért mind egyéni, mind társadalmi szinten.


Mizsur Dániel

 

Shona Innes: A rosszkedv olyan, mint egy felhő, Pagony Kiadó, 2021.

Shona Innes: A harag olyan, mint a páncél, Pagony Kiadó, 2022.

Shona Innes: A barátság olyan, mint a libikóka, Pagony Kiadó, 2022.

Shona Innes: A család olyan, mint egy süti, Pagony Kiadó, 2021