Illusztrált könyv

Uniszex

Vissza
  • 2022.12.20
  • Révész Emese

Egy szilvamag kalandjai

Révész Emese könyvajánlója.

Első pillantásra meglehetősen szokatlan ez a könyv

Hosszú címe (Fajankó, avagy egy nagyotmondó fabábu vidám históriája), albumnyi mérete, rikítóan színes, hatalmas képei… Utóbbiakból hiányzik a gyerekkönyvek rajzaiból megszokott báj és szelídség, inkább hasonlatosak egy hisztiző gyerek kiabálására. Ez nem a jó gyerekek könyve, hanem a kalandvágyó kópéké, akik szertelenségük miatt olykor bajba keverednek, de aztán mindig szerencsés kikerülnek belőle.

Fajankó Vojtěch Mašek és Chrudoš Valoušek Révész Emese-04

Annak idején Caralo Collodi 1883-ban megjelent Pinokkió-meséje is nagy port vert fel, mert szokatlan módon egy vásott kölyköt állított a középpontba

Első kiadása után még az olasz egyház is tiltakozott ellene, hogy rossz mintát mutat a gyerekeknek. Pinokkió megtestesült példája mindannak, amit a XIX. században gondoltak a rossz gyerekről, aki engedetlen, meggondolatlan, a szabályokat áthágja, s ezért bőven meg is kapja a büntetését: elrabolják, felkötik, eladják, börtönbe kerül, sőt még egy cethal is felfalja. Pinokkió különös kegyetlenségekkel teli kalandjaiból ma bőven kitelne egy felnőtteknek szóló akció-fantasy-film.

Illusztrálása a mai napig kihívás a rajzolóknak, akiknek a horrorisztikus kalandokat úgy kellett életre kelteniük, hogy ne gyarapítsák a mesét hallgató kicsik rémálmait.

Persze az 1800-as években máshol volt az ingerküszöb, lásd Wilhelm Busch mai szemmel néhol gyomorforgató képes történeteit Max és Moritz kalandjairól.  

Fajankó Vojtěch Mašek és Chrudoš Valoušek Révész Emese-03

Collodi eredeti történetének brutalitásához képest Vojtěch Mašek átirata ártatlan lányregény

Ennek középpontjában is a metamorfózis áll, de a bábuból kisfiúvá változó teremtmény helyett a szilvamagból bábuvá érés folyamatát mutatja be. A kötet eredeti cseh címe (Panáček, Pecka, švestka, poleno a zase Panáček – azaz „Bábu, szilvamag, szilva, farönk és újra bábu”) jobban tükrözi az átalakulás folyamatát.

Mašek meséje a pikareszk irodalmi hagyományait követve a Fajankónak nevezett farönk kalandjait meséli el, akibe a könyv elején, az iskolából lógni készülő kisfiú botlik. Az elbeszélő mindvégig Fajankó, aki fantáziadúsan adja elő világrajötte és hányattatásai fordulatos históriáját.

Ám Pinokkióval ellentétben Fajankót nem saját rossz döntései sodorják bajba, inkább elszenvedője a kalandoknak, amelyek mindig éppen aktuális fizikai formájából, szokatlan, mondhatni, fogyatékos megjelenéséből erednek.

Így aztán őt, a kicsit és furcsát eladják, kiköpik, felhasogatják, csócsálják, faragják, dédelgetik, majd megcsonkítják, hogy végül újra farönkként várja az újabb változásokat. Gyötrelmeit és viszontagságait Farönk mégis hihetetlen öntudattal és életkedvvel viseli, azt sugallva, hogy bármi történjék, önazonosságunk akkor is megmarad. Szilvamagok vagyunk mindannyian.

Fajankó Vojtěch Mašek és Chrudoš Valoušek Révész Emese-02

Mašek története szédítő gyorsasággal dobálja és álomszerűen szürreális kalandokba keveri hősét

A könyv attól kezdve vált műremekké, hogy Chrudoš Valoušek illusztrációkat rajzolt hozzá, és a prágai Baobab Kiadó méltó formát adott neki. A kötet meghökkentően nagy formátuma, reprezentatív tálalása kiemeli a téma önmagán túlmutató, metaforikus olvasatát. Valoušek képei a szöveggel párhuzamosan építik fel a történetet, néhol kísérve, másutt átvéve az írótól a mesélő szerepét.

Vannak mozzanatok, amelyek csak a képek sorozatából bontakoznak ki.

Valoušek a cseh illusztráció egyedi hangú alkotója, aki a prágai Művészeti, Építészeti és Designakadémián végzett, majd biztonsági őrként, tűzoltóként és restaurátorként is dolgozott. Mindeközben elismert grafikus, aki művészi metszeteivel számos díjat nyert. Illusztrációit is a linómetszet stílusa határozza meg: első nemzetközi sikerét 2008-ban, szintén a Baobab által kiadott illusztrált közmondásgyűjtemény hozta meg (Chrudošův Mix přísloví), amelyet nem sokkal később a lipcsei könyvvásáron a világ legszebb könyvének választottak. Kötetei mindig gondosan megformált könyvművészeti alkotások, amelyekben a papír választása, a formátum és a tipográfia egyaránt a könyvtárgy átgondolt összképét szolgálja.  

Fajankó Vojtěch Mašek és Chrudoš Valoušek Révész Emese-01

A Fajankó ugyanezt a vonalat követi: középkori kódexeket idéző lapjait több mint száz, kézműves technikával készült linómetszet kíséri

Ez a magasnyomású technika (a fametszéshez hasonló grafikai eljárás) művészettörténetileg a népies nyomatok és az expresszionizmus hagyományaihoz kötődik. Valoušek rajzainak elnagyolt, erős kontúrokat, párhuzamos árnyékolásokat alkalmazó stílusa ezeket az expresszív, populáris hagyományokat követi. Erre erősít rá a rajzok erőteljes színezése: ez egy másik alkotó, Juraj Horváth érdeme, aki az elkészült fametszeteket utólag, digitálisan színezte ki. Neki köszönhetőek a vizuális összképet meghatározó, neonfényű narancssárga alapszínek, a különös színpárosítások és egyedi textúrák alkalmazása.

Kettejük együttműködéséből rendkívül intenzív, gyorsan pörgő, érzelmileg felfokozott képi világ jött létre. Az összkép lehengerlő könnyedséggel vegyíti a középkori kódexek, avantgárd nyomatok és képregények elbeszélésmódját, egyszerre hasznosítva az expresszionizmus és a népies fametszetek (orosz ljubokok) képi hagyományait.

Ezt az egyedi stiláris mixtúrát honorálta a bolognai nemzetközi könyvvásár zsűrije, amely 2019-ben a legjelesebb Bolognai Ragazzi-díjjal tüntette ki a könyvet.

Fajankó Vojtěch Mašek és Chrudoš Valoušek Révész Emese-05

Érdemes kiemelni, hogy a nyomdatechnikailag is igényes és költséges kötet hazai megjelentetése a Csirimojó Kiadó érdeme, amely 2017-es alapítása óta egyfajta missziót hajt végre azzal, hogy a közép-európai régió (elsősorban cseh, lengyel és szlovák) legjobb gyerekkönyveit teszi hozzáférhetővé a hazai közönség számára.

Szerencsére ezzel nemcsak a szövegek irodalmi fordítását vállalják, hanem az említett szomszédok nálunk jóval progresszívebb illusztrációinak közreadását is. A vállalkozás különös érdeme, hogy a hazai gyakorlattól eltérően nem zsugorították össze a Baobab díjnyertes Fajankó­ját sem, hanem meghagyták eredeti méretét, hiszen a képek csak így érik el intenzív hatásukat.

Révész Emese

Vojtěch Mašek és Chrudoš Valoušek: Fajankó, avagy egy nagyotmondó fabábu vidám históriája

Fordította: J. Hahn Zsuzsanna

Csirimojó, 2022.

91 oldal

6990 Ft